top of page

Order Prionie

เลือกจาก 2 ขนาด 50ml หรือ 20ml

Standard size (50ml)

Prionie Invisible Sunscreen 50ml

ขนาดมาตรฐาน คุ้มค่าต่อการใช้งานระยะยาว

product banner templateProduct 50ml.jpg

Tester size (20ml)

Prionie Invisible Sunscreen 50ml

ไม่แน่ใจ ทดลองดูก่อนได้ ขนาดเล็กใช้ได้ 3-4 สีปดาห์

product banner templateProduct 20ml.jpg
เลือกช่องทางจัดจำหน่าย
นอกจากช่องทางออนไลน์แล้ว Prionie มีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาบางแห่ง สอบถามได้ทางไลน์หรือเฟสบุค
bottom of page