top of page
Search

#ประโยชน์ของแสงแดดก็มีนะ


เมื่อพูดถึงแสงแดด หลายคนถึงกับกรี๊ด คนส่วนใหญ่จะมองในเชิงว่ามันเป็นสิ่งที่ดูมีแต่โทษ ทำให้ผิวหมองคล้ำ เป็นฝ้า เหงื่อออก ทำให้ร้อนจนแสบผิว แต่ในความเป็นจริงแสงแดดนั้นมีประโยชน์ต่อทุกชีวิตบนโลกนี้อย่างขาดเสียไม่ได้เลย

#ไม่มีแดดไม่มีต้นไม้นะ

แสงแดดนั้นเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์แสง โดยแพลงก์ตอนพืชและพืชสีเขียวทุกชนิดบนโลกจะต้องใช้พลังงานแสงเพื่อการสังเคราะห์น้ำตาลและแป้ง ทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้รับประทานจนเกิดเป็นห่วงโซ่อาหาร ถ้าหากปราศจากแสงแดด ทุกชีวิตจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

#แดดไม่พอคนก็แย่นะ

ร่างกายมนุษย์ก็ได้รับประโยชน์จากแสงแดดโดยตรงเช่นกัน มีการสำรวจพบว่าการได้รับแสงแดดที่ไม่เพียงพอมีนัยสำคัญต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ จากการสำรวจในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าการได้รับแสงแดดที่ไม่เพียงพอ อาจสัมพันธ์กับการเสียชีวิตปีละ 340,000 ราย ในสหรัฐอเมริกา และ480,000 ราย ในยุโรป อุบัติการณ์ที่พบมากขึ้นได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจแลหลอดเลือด ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome) โรคปลอกประสาทอักเสบ โรคอัลไซเมอร์ ออทิสติก โรคหอบหืด และโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กับระดับค่า วิตามินดี (25 (OH)2 D) ในเลือดที่ต่ำลงกว่าปกติ ทั้งนี้ระดับค่า 25(OH)D นั้น จะสูงขึ้นเมื่อมีการทำกิจกรรมที่ต้องออกไปเผชิญกับแสงแดดในชีวิตประจำวันเป็นประจำ (ในขณะที่วิตามิน D ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจยังไม่สามารถยืนยันประสิทธิภาพในการป้องกันกลุ่มโรคข้างต้นได้อย่างชัดเจน)

#โดนแดดบ้างตาไม่สั้น

การศึกษาสถิติด้วยปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ในประเทศจีนและสิงคโปร์ (n = 3014) พบว่าคนที่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้งบ่อยครั้ง จะลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะสายตาสั้น (myopia)ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศแถบยุโรปที่พบว่าการได้รับรังสี UVB ในปริมาณที่เหมาะสมจะลดการเกิดภาวะสายตาสั้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กจนถึง 25 ปี

ดังนั้นการออกนอกบ้านไปทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องโดนแสงแดดบ้างจะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและห่างไกลจากโรคร้ายต่าง ๆ

#อย่าลืมทากันแดด

อย่างไรก็ตามเพื่อลดการสัมผัสกับแสงแดดในปริมาณที่มากเกินไป ควรมีการป้องกันผิวหนังโดยใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดในบางบริเวณ โดยเฉพาะเมื่อจะต้องมีการเผชิญกับแสงแดดในบางช่วงเวลาที่แดดแรงมากๆ เช่นเมื่อไปเที่ยวชายทะเล การเดินทางในช่วงเที่ยงวัน โดยทั่วไปแล้วปริมาณแสงแดดที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 5-30 นาทีต่อวัน (ขึ้นกับลักษณะผิวแต่ละบุคคล และปริมาณรังสี UV ในแต่ละท้องที่)

Ref :

Alfredsson L, Armstrong BK, Butterfield DA, et al. Insufficient Sun Exposure Has Become a Real Public Health Problem. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(14):5014. Published 2020 Jul 13. doi:10.3390/ijerph17145014

6 views0 comments
bottom of page